logo OOG voor Goes

STADSWINKEL GOES

PILOT Stadswinkel

Goes

De pilot Stadswinkel vindt plaats in de Tourist Shop aan de Singelstraat in Goes. Deze is iedere dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 17:00 uur open. 

Goese inwoners, bedrijven en instanties

Tijdens de pilot onderzoekt de gemeente samen met de Goese inwoners, bedrijven en instanties welke behoeftes er zijn in aanvulling op de huidige dienstverlening en hoe de gemeente Goes dit kan verwerken in de definitieve invulling van de stadswinkel.

Nicky en Jolanda zijn de gezichten van de stadswinkel in Goes

Toevoeging op dienstverlening

Tijdens de pilot, waarbij de gemeente een werkplek in de binnenstad heeft in de Tourist Shop, inventariseren zij enerzijds welke behoefte er ligt en proberen zij anderzijds, waar mogelijk, die behoefte direct in te vullen.

De gemeente Goes wil een definitieve stadswinkel openen, als tijdens de pilot blijkt dat daar behoefte aan is onder ondernemers en inwoners en als blijkt dat met de stadswinkel een toevoeging geboden kan worden op de dienstverlening zoals die er in het stadskantoor al is.

Waar kunnen ondernemers en inwoners in de pilot stadswinkel voor terecht:
  • Aangeven welke behoefte zij hebben in de stadswinkel (denk bijvoorbeeld aan: het zou zo fijn zijn als er iemand van team handhaving spreekuur zou houden);
  • Vragen stellen waarvan ze niet weten waar die gesteld kan worden binnen de gemeente (wij zorgen er dan voor dat de vraag op de juiste plaats terecht komt);
  • Een vraag stellen waarvan de oplossing niet bij 1 persoon ligt, maar waarvoor meerdere partijen, waaronder de gemeente, samen in gesprek moeten (waar mogelijk faciliteren we dit gesprek);
  • Algemene hulpvragen aan de gemeente;
    Ideeën voor aanvullingen van de stadswinkel, in de vorm van aan de gemeente aanverwante dienstverlening (denk aan een loket voor de wijkagent, het O.O.G., etc.);
  • Andere vragen en ideeën.

De pilot heeft een looptijd van 6 maanden en is gestart op 22 maart 2022.

Zie ook de website van de gemeente Goes: https://www.goes.nl/pilot-stadswinkel-gestart