logo OOG voor Goes

Stadsinformatie

Een overzicht van de jaarlijkse te verwachten hoogtepunten in en om het stadscentrum met betrekking tot winkelen in de binnestad e.o.

Kijk voor een actueel en volledig overzicht in onze Agenda.

Maart

25 maart  vriendinnendag

26 maart  koopzondag en vriendinnendag door GM (foodtrucks en modeshows e.d.)

April

8e paaseierenspeurtocht en uitdelen paaseitjes door promoteam

27e spelen op de markt e.d. (promoteam)

Mei

19 mei  promo team (dag na Hemelvaart)

29mei : snuffelmarkt (GM)

Juni

17e Roze Zaterdag 

Juli

27e tm 30e streetsale

Augustus

25e tm 27e restanten3daagse

26e Goes Kinderstad

September

22e tm 24e Goes Modestad

23e: kindermodeshow (door OOG)

Oktober

29e Halloween

November

18e intocht Sinterklaas

Black Friday-weekend 2023

24 + 25 + 26 november: voorbehoud.

December

extra koopzondagen: 3e, 10e, 17e en 24e

Na 5e: kerstobjecten plaatsen in de stad

9e en 10e: kerstmarkt

16e: promoteam en kerstman

23e: promoteam en kerstman

24e: koopzondag en promoteam

30e: promoteam deelt oliebolletjes uit

31e: koopzondag

 

Tolvrije zaterdagen

Vaststaande tolvrije zaterdagen: 18-01, 25-02, 01-04, 09-09, 28-10 en 25-11

Koopavonden

De reguliere koopavond in Goes valt op donderdag.

Uiteraard staat het iedere ondernemer vrij om extra koopavonden te hebben.
Dat geldt met name ook voor de decembermaand.

Gebleken is echter dat iedere ondernemer zijn eigen afweging maakt om wel of niet open te gaan.

Door OOG kan dan ook helaas niet een “dringender” advies gegeven worden aan de ondernemers, want op deze manier blijft het verwarrend voor zowel de collega’s als ook de consument. Mogelijk kunnen ondernemers in een bepaalde gebied of straat de “koppen bij elkaar steken” en onderling extra openingsuren afspreken.

Voor zover van toepassing: helaas moeten in deze coronatijd de landelijk bepaalde spelregels in acht genomen worden.

Openingstijden winkels binnenstad

Gemeentelijke Verordening winkeltijden:

Volgens de op 2 mei 2018 in werking getreden Verordening winkeltijden mogen de winkels in de gemeente Goes geopend zijn van maandag t/m zaterdag tussen 06.00 tot 22.00 uur en op alle zon- en feestdagen.

Winkelopenstelling is echter niet toegestaan na 19.00 uur op Goede vrijdag, 24 december en 4 mei.

Er wordt voor het overige geen onderscheid gemaakt in het soort winkels.

Een ondernemer mag zelf (of in combinatie met andere winkels) bepalen of de winkel geopend is.

Voor openstelling buiten de gestelde openingstijden moet ontheffing door de gemeente worden verleend.

Veel winkels zijn op maandagmorgen gesloten:
een deel is vanaf 13.00 uur open.

Voor de zomer/toeristenperiode wordt geadviseerd om 11.00 uur de winkel te openen.

Normaliter is er iedere donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Op zaterdag zijn veel winkels tot 17.30 uur geopend.

Met uitzondering van de koopzondagen zijn op zon- en feestdagen de winkels in de regel gesloten.

Koopzondagen

De reguliere koopzondag vindt plaats op de laatste zondag van de maand, zoveel mogelijk in relatie met een evenement.

Daarnaast zijn er extra koopzondagen in december. Voor december 2022 zal een koopzondagenposter verspreid worden.  Het is dan aan de ondernemer om de zondagen dat men dicht is “door te strepen”.

Een aantal winkels is elke zondag geopend.

OOG ondersteunt echter alleen de maandelijkse koopzondag. Voor de decembermaand wordt evenwel voor de koopzondagen december een uitzondering gemaakt. Die twee koopzondagen worden promotioneel door OOG ook ondersteund.

Openingstijden op koopzondagen: 12.00 – 17.00 uur.

Extra koopzondagen in de zomerperiode

In 2021 is aan de achterban is de vraag voorgelegd of er behoefte is om in de zomermaanden meerdere zondagen geopend te zijn. De reacties daarop waren zeer divers en er was zeker geen uniformiteit. Daarom is eind juni 2021 een poster verspreid waarop zelf kan worden aangegeven op welke zondagen men geopend is.

Mogelijk dat voor de zomerperiode 2023 een zelfde gedragslijn wordt gevolgd.

Opening winkels tijdens feestdagen

Het is altijd lastig om een advies te geven wanneer een winkel open moet zijn, omdat niemand het direct opvolgt.

Bij advies ‘dicht’ dan zijn degene die open willen teleurgesteld omdat er niemand open gaat. Bij advies ‘open’ is het juist andersom. Je houdt dus een versplinterd beeld in de binnenstad.
Er zijn al wel geluiden in de Binnenstads-App van winkels die open gaan.

Dagen als 1e Pasen en 1e Pinksteren adviseren wij dicht, echter de 2e Pasen en 2e Pinksteren kunnen interessante dagen zijn.

Ons advies is te allen tijde: overleg met je medewinkelier die naast je/rond je zit!

– 2e Pasen 10 april: overleg met je medeondernemers.
– Koningsdag 27 april: vele activiteiten in de binnenstad, dus er zullen veel winkels open gaan.
– Bevrijdingsdag 5 mei: is dit jaar géén verplichte vrije dag, ons advies is open.
– Hemelvaartsdag 18 mei: er gaan steeds meer winkels open op een Hemelvaartsdag, echter
het gros zal dicht blijven, overleg met je medeondernemers.
– 2e Pinksteren 29 mei: overleg met je medeondernemers

© Copyright O.O.G.