logo OOG voor Goes

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van OOG voor Goes is sinds 9 februari 2022 als volgt:

Voorzitter
Edwin Advocaat-de Putter, eadvocaat@protonmail.com

Secretaris
Marco Visser, marcovisser@vissertoys.nl 

Penningmeester
Petro Vuyk, P.C, Vuyk@Vuyk-accountants.nl 

Bestuursleden

Ronald Saaman, r.gevel@hotmail.com

Judith Keijzer, judithkeyzer@zeelandnet.nl

Sjoerd Barends, intersjoerd@zeelandnet.nl

Alex Timmermans, alex.timmermans@hotmail.com

 

Adviesraad

Ron Berks

Loek Rovers

Anthoni Fierloos

Kees Versluijs

Pim van Westen

Administrateur
Willemien Gorsse, info@oogvoorgoes.nl
telefoonnummer: 06 152 482 17