logo OOG voor Goes

Bestuur

Vanaf 10 juni 2024 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen:

Voorzitter
Edwin Advocaat-de Putter, eadvocaat@protonmail.com

Secretaris
Alex Timmermans

Penningmeester
Pieter Sturm

Bestuursleden

Vivian Diephout

Amanda Reijers

Chantal Braam

Anthonie Fierloos

Dung Tran

Sjoerd Barends, intersjoerd@zeelandnet.nl

Alex Timmermans, alex.timmermans@hotmail.com

Adviesraad

Pim van Westen

Marco Visser

Administrateur
Deze positie is (nog) niet ingevuld